868 | بلاگ

868

تعرفه تبلیغات در سایت

یه مُصاحبه ای بود ، که از جوونا میپُرسیدن که حاضری با دوس دخترت یا دوس پسرت اِزدواج کنی؟

قالباََ میگفتن عشق چیه و با چند نفریم!!

اَما یکیشون که با یه دختر بود و دقیقاََ دختره رو به روش واستاده بود گفت : سوالِ سختیه ...

مُردد بود و تهِش با تردیدِ زیاد گفت آره

اَگه واقاََ فِک میکنی نمیخوای بمونی یا همه چی شوخیه پَس لُطفاََ جایِ اِبرازِ علاقه هایِ هورمونیت بهش بگو همه چی فانه و بیا این مدت خوش باشیم ، بگردیم بخندیم خوش بگذرونیم و کِیف کنیم ، مگه مجبورت کردن اَز روزِ اَول شروع کنی به زِر زدن و اِزدواج و اِنتخابِ اِسمِ بچه وقتی هنوز لیاقتِ زندگیِ مشترکو نداری چه اِصراریه خودتو چیزی نِشون بدی که نیستی؟!!

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 15:22